Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
127
Hôm qua:
156
Tuần này:
1098
Tháng này:
2350
Tất cả:
116054

Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12

Đăng lúc: 14:47:20 18/12/2020 (GMT+7)

    Ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định lấy ngày 26/12 hàng năm làm ngày Dân số Việt Nam nhằm tập trung toàn xã hội cho công tác này, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài.

   Vào những thập kỷ 50, 60 của thế kỷ XX, với sự quyết tâm và nỗ lực của cả dân tộc, chúng ta đã dành được những thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, xã hội vào những năm 1955 - 1957. Tuy nhiên, từ năm 1958 trở đi thu nhập quốc dân giảm, trong khi sản lượng lương thực giảm lại thì tốc độ tăng dân số lại tăng vọt từ 1,1% (1954) lên 3,93% (1960). Lúc này chính sách sinh đẻ có kế hoạch chưa được áp dụng ở nước ta.
Trong bối cảnh nói trên, ngày 26/12/1961, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) đã ra quyết định số 216/CP, về việc sinh đẻ có hướng dẫn, xuất phát từ thực tế về sự gia tăng dân số quá nhanh, gây cản trở đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một văn bản đánh dấu sự ra đời của công tác Dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) được triển khai thực hiện ở nước ta. Ngày 26/12/1961 là ngày ban hành một quyết định mang tính chất hết sức quan trọng, đánh dấu cho những bước đi đầu tiên của công tác dân số và hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ trong cả nước. Quyết định 216-CP là quyết định mang tính nhân văn hết sức sâu sắc. Quyết định nêu rõ mục tiêu của việc hướng dẫn sinh đẻ là vì sức khỏe của người mẹ, vì hạnh phúc và hòa thuận gia đình, để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân cần được hướng dẫn một cách thích hợp.
           5-lan-tong-dieu-tra-dan-so-cpv-2112201932132.jpg

   Từ văn bản đầu tiên là Quyết định 216-CP, ngày 26/12/1961, sau này các văn bản mang tính toàn diện hơn được ban hành kịp thời giúp cho việc triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt hiệu quả cao như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, ngày 14/01/1993, rồi đến Chiến lược Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000; Pháp lệnh Dân số năm 2003; Nghị quyết 47/NQ-TW, ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Pháp lệnh 08 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số… Đây là hành lang pháp lý đảm bảo cho việc triển khai thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đạt hiệu quả. 
    Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết nêu 5 quan điểm làm nền tảng cho công tác dân số hiện nay, đặc biệt là chỉ rõ phương hướng: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.”
   Ngày 31/12/2017 Chính phủ đã có Nghị quyết số 137/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Và mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 với 8 mục tiêu chính trên tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai đầy đủ Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới.
    Thời gian qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Nông Cống đã đạt nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ sinh duy trì ổn định, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã được khống chế và dần đưa về mức cân bằng tự nhiên, với mức 110 trẻ trai/100 trẻ gái trong năm 2020. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 68%.
   Các lĩnh vực, hoạt động của công tác Dân số được triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện vẫn phái đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: Cơ cấu dân số đang đàn chuyển sang giai đoạn “già hóa dân số”. Chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản vẫn còn nhiều hạn chế.
    Mặc dù đã có nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động, nhưng tình trạng sinh con thứ 3 trở lên đang gia tăng trở lại. Toàn huyện có 342 trường hợp sinh con thứ 3 năm 2020, trong đó có cả cán bộ Đảng viên. Cá biệt có gia đình có đủ con trai và con gái nhưng vẫn sinh thêm con thứ 3. Đây là thách thức không nhỏ trong vấn đề thực hiện chỉ tiêu giảm sinh cũng như mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.
    Với chủ đề tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam năm nay là “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững”. Huyện yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 21 của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu định hướng và sát với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị, chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển. Huyện Nông Cống cần tập trung nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn dưới nhiều hình thức về công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Huy động mọi lực lượng tham gia vào việc nâng cao chất lượng công tác dân số. Trong đó nòng cốt là lực lượng cán bộ y tế. Chủ động ứng phó với già hóa dân số, có giải pháp tích cực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
                                                                                                        Phòng Dân số & TTGSK