Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
106
Hôm qua:
150
Tuần này:
707
Tháng này:
3013
Tất cả:
82175

Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức

Đăng lúc: 16:27:18 25/11/2019 (GMT+7)

TRUNG TÂM Y TẾ NÔNG CỐNG HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 339 /TB - HĐXT Nông Cống, ngày 25 tháng 11 năm 2019 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn( vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm y tế huyện Nông Cống năm 2019. Thực hiện Văn bản số14189 /UBND-THKH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Nông Cống năm 2019; Căn cứ Phương án số 298/PA- TTYT ngày 22/10/2019 của Trung tâm y tế huyện Nông Cống về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; Xét đề nghị của Trưởng ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Nông Cống thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn ( vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Nông Cống năm 2019 , cụ thể như sau: Số thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn ( vòng 2): 07 trong đó: - Vị trí Y sỹ hạng IV (V.08.07.03): 03 thí sinh - Vị trí Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): 01 thí sinh - Vị trí Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 02 thí sinh - Vị trí Kỹ thuật y hạng IV (v.08.07.19): 01 thí sinh (Có Danh sách cụ thể kèm theo) Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Nông Cống thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển biết, và có kế hoạch ôn tập./. Nơi nhận: - Các thí sinh tham dự xét tuyển; - Các thành viên Hội đồng xét tuyển; - Lưu: HĐTD. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN (đã ký) GIÁM ĐỐC Trần Thị Lý