Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
141
Hôm qua:
135
Tuần này:
896
Tháng này:
2149
Tất cả:
81311

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Đăng lúc: 16:02:50 23/10/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA TTYT NÔNG CỐNG Số: 302/TB- TTYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc Nông Cống,ngày 22 tháng 10 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Nông Cống năm 2019 Căn cứ Văn bản số 14189/UBND - THKH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống năm 2019; Trung tâm Y tế huyện Nông Cống Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 08 người 2. Vị trí việc làm cần tuyển: + Dược sỹ hạng IV( V.08.08.23): 01 người + Kỹ thuật viên hạng IV( V.08.07.19): 01 người + Y sĩ ( V.08.03.07): 04 người + Điều dưỡng hạng IV( V.08.05.13): 02 người 3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn: - Vị trí dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp dược trở lên. - Vị trí điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định. - Vị trí kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định. - Vị trí Y sỹ (mã ngạch: V.08.03.07); Tốt nghiệp Y sỹ c) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học: c1) Về trình độ ngoại ngữ: + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học; + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp. c2) Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. (Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học). 4. Hồ sơ dự tuyển gồm: - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu( Phát tại phòng tổ chức cán bộ Trung tâm Y tế huyện Nông Cống). - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển. - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày kể từ ngày 24/10/2019 đến ngày 22/11/2019 (Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần) Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phòng Tổ chức cán bộ - Trung tâm Y tế huyện Nông Cống. Địa chỉ: Tiểu khu Tập Cát 1, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 0987.293.054./. GIÁM ĐỐC ( đã ký) Trần Thị Lý

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

TTYT NÔNG CỐNG

 


Số: 302/TB- TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

 Nông Cống,ngày 22  tháng 10   năm 2019        

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Nông Cống năm 2019

 


Căn cứ Văn bản số 14189/UBND - THKH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của  Chủ tịch UBND  tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống năm 2019;

Trung tâm Y tế huyện Nông Cống Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:  08 người

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

+ Dược sỹ hạng IV( V.08.08.23): 01 người

+ Kỹ thuật viên hạng IV( V.08.07.19): 01 người

+ Y sĩ ( V.08.03.07): 04 người

+ Điều dưỡng hạng IV( V.08.05.13): 02 người

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

  - Vị trí dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

- Vị trí điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

- Vị trí kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

   - Vị trí Y sỹ (mã ngạch: V.08.03.07); Tốt nghiệp Y sỹ

c) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

c1) Về trình độ ngoại ngữ:

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.

c2) Về trình độ tin học:

          Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu( Phát tại phòng tổ chức cán bộ Trung tâm Y tế huyện Nông Cống).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

 

 

5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

  - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày kể từ ngày 24/10/2019 đến ngày 22/11/2019 (Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phòng Tổ chức cán bộ - Trung tâm Y tế huyện Nông Cống. Địa chỉ: Tiểu khu Tập Cát 1, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 0987.293.054./.

 

GIÁM ĐỐC

 

( đã ký)

 

Trần Thị Lý